+34 675 140 301
info@controldeaforo.org

Que é

Beneficios de control de capacidade

Os servizos de alerta e emerxencia non están suxeitos a control metrológico do estado, permitindo a decisión do goberno sobre o modelo de alertas e descarga de datos con fins estadísticos e preventivos.

AVISOS

de ocupación

ALERTAS

de exceso de capacidade

REXISTRO OFICIAL

de datos

VALIDEZ

Xurídica

Establecementos con capacidade controlada

RECREACIÓN E ENTRETEMENTO

REUNIÓN, TRABALLO E USO SANITARIO
ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS
Cines, teatros, auditorios, estadios, prazas de touros, pistas de carreiras, parques de atraccións, feiras fixas, salóns de baile, discotecas, salóns de xogos de azar.
Templos, museos, salas de conferencias e congresos, bibliotecas, escolas, consultorios médicos, oficinas con atención ao público, residencias de estudantes, salas de exposicións, centros culturais, clubs sociais e deportivos, hospitais, clínicas, casas de descanso, asilos e garderías.
Tendas, casinos, hoteis, pousadas, bares, cafés, restaurantes ou similares, áreas comúns en agrupacións comerciais, aeroportos, estacións de pasaxeiros, ximnasios.

Etiquetas para control de capacidade.

Como funciona

Se vai para acceder a unha instalación con control de capacidade, é necesario seguir os seguintes pasos:

  1. Se non precisa dun billete para entrar, ten que baixar no seu dispositivo a etiqueta para control de capacidade que podes atopar na web controldeaforo.org/entradas.
  2. Se ten que ter un billete para entrar, asegúrese de que cumpre control de capacidade. Se é así, non debe facer nada. Se non, ten que cumprir coa etapa 1 antes de entrar no establecemento.
  3. Na entrada do establecemento, ten que presentar sua etiqueta de control de capacidade, se é incorporada na entrada ou non, caso en que ten que amosar a descargada no paso 1.
  4. Na saída do establecemento, ten que presentar sua etiqueta de control de capacidade, se é incorporada na entrada ou non, caso en que ten que amosar a descargada no paso 1.